Jak szukać pracowników z Ukrainy?

Jak szukać pracowników z Ukrainy? Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak szukać pracowników z Ukrainy. Poza szukaniem pracowników na własną rękę i oczekiwaniem na ich zainteresowanie naszą ofertą pracy dla Ukraińców, można skorzystać z agencji pracy dla Ukraińców, która zajmie się wszystkimi formalnościami za nas. Przed zatrudnieniem pracowników z Ukrainy warto wiedzieć, iż ze względu na trwającą na Ukrainie wojnę zostały wprowadzone przepisy, które zapewniają Ukraińcom zarówno legalny pobyt, jak i legalną pracę. W niniejszym artykule doradzamy, jak szukać pracowników z Ukrainy. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Jak agencja pracy może pomóc w znalezieniu pracowników z Ukrainy?

Agencje pracy pomagają pracodawcom w znalezieniu nowych pracowników z Ukrainy. Agencje pracy są wyspecjalizowane w udzielaniu pomocy pracodawcy na każdym etapie zatrudnienia potencjalnego pracownika. Przykładowo, w trakcie procesu rekrutacji agencje pracy pomagają w umówieniu się na rozmowę kwalifikacyjną po wyborze odpowiednich kandydatów na dane stanowisko. Agencje pracy przed wybraniem danego pracownika z Ukrainy sprawdzają jego kwalifikacje i doświadczenie. Szukają one najlepszych i posiadających największe doświadczenie pracowników z Ukrainy.

Szukanie i zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Chcąc znaleźć pracownika z Ukrainy warto wiedzieć, iż najłatwiej jest skorzystać z pomocy agencji zatrudnienia. Możliwe jest oczywiście wystawienie ogłoszenia w języku ukraińskim i oczekiwanie na odzew ze strony potencjalnych kandydatów z Ukrainy na pracownika. Znalezienie pracownika z Ukrainy to jednak nie wszystko. Chcąc go zatrudnić, powinno się znać kilka istotnych kwestii.

Zatrudnienie Ukraińca jest dozwolone tylko wtedy, kiedy jego pobyt na terytorium Polski jest legalny. W ciągu dwóch tygodni od momentu podjęcia pracy przez Ukraińca należy powiadomić o tym fakcie urząd pracy odpowiedni dla danego powiatu. Warto wiedzieć, iż wszystkie formalności związane z zatrudnieniem Ukraińca można załatwić w formie elektronicznej, bez konieczności wychodzenia z domu. Jak tego dokonać? Wystarczy wejść na stronę praca.gov.pl  i wypełnić formularz “Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy”.

Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem Ukraińca

Po zatrudnieniu Ukraińca https://apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy/ pracodawca powinien zadbać przede wszystkim o tłumaczenie umowy na język ukraiński, tak aby pracownik nie miał wątpliwości co do zatrudnienia. Powinna być zawarta taka umowa, która będzie uwzględniać warunki obecne w powiadomieniu złożonym do urzędu pracy. Umowa o pracę czy umowa zlecenie powinna mieć pisemną formę, a nie ustną. Ważne jest także zgłoszenie pracownika z Ukrainy do ubezpieczeń społecznych, a także do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozpoczęcia przez niego pracy.

Stawka minimalna dla Ukraińca od 2022 roku wynosi 19,70 brutto. Należy w tym miejscu także wspomnieć o tym, iż pracownik z Ukrainy ma prawo do świadczeń z tytułu macierzyństwa, świadczeń w przypadku choroby lub wypadku i korzystania ze służby zdrowia. Nie odnosi się to jednak do umów o dzieło.

Obawy przed szukaniem i zatrudnieniem Ukraińca w Polsce

Jak szukać pracowników z Ukrainy?
Jak szukać pracowników z Ukrainy?

Wielu pracodawców, który cierpią na niedobór pracowników, rozważa zatrudnienie Ukraińców w Polsce. Bardzo często jednak pracodawcy mają obawy przed zatrudnieniem Ukraińca do pracy, ponieważ nigdy przedtem tego nie robili. Samo szukanie pracownika z Ukrainy jest dla wielu przedsiębiorców bardzo kłopotliwe. Szukając Ukraińca do pracy warto zdecydować się na pomoc agencji pracy dla Ukraińców, aby móc zatrudnić wykwalifikowanego pracownika.

Wielu pracodawców ma wątpliwości momencie załatwiania formalności odnośnie zatrudnienia Ukraińców. W tym może nam pomóc agencja pracy dla Ukraińców. I nie tylko w tym. Możemy uzyskać poradę odnośnie tego, jak skompletować oświadczenie odnośnie powierzenia wykonywania pracy Ukraińca oraz tego, gdzie należy składać dokumenty. Po zatrudnieniu Ukraińca do pracy ważne jest również także właściwe przygotowanie go do pełnienia swoich obowiązków w pracy i przeprowadzenie odpowiednich szkoleń. Na rynku znajduje się wiele agencji pracy jak i firm, które zajmują się outsourcingiem pracowniczym.

Szukanie pracowników z Ukrainy – co jeszcze warto wiedzieć?

Jeżeli szukamy Ukraińca do pracy https://apsprofit.pl/pozyskanie-i-legalne-zatrudnienie-pracownikow-z-ukrainy/ to powinniśmy zgłosić swoją ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy. W uwagach należy zaznaczyć iż dana oferta pracy dotyczy obywatela Ukrainy, dzięki czemu trafi ona bezpośrednio do obywateli Ukrainy. Warto wiedzieć, iż w przypadku, kiedy to obywatel Ukrainy wjechał do Polski w okresie od 24 lutego 2022 i jego pobyt w Polsce został uznany za legalny przez 1,5 roku to do zalegalizowania jego pracy wystarczy powiadomienie o podjęciu pracy przez Ukraińca. Należy też zdawać sobie sprawę z jednej niezwykle istotnej kwestii: mianowicie, chodzi o to, że obywatele Ukrainy, którzy zostali zatrudnieni na podstawie zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy zgodnie z przepisami prawa mogą swobodnie zmienić swoje miejsce zatrudnienia. Nie ma zatem przeszkód ku temu żeby Ukraińcy zmieniali miejsce pracy nawet kilka razy.

Aps Profit Polska sp. Z o.O.
ul. Emilii Plater 14B/U1
71-635 Szczecin
+48 91 462 43 12
www.apsprofit.pl