W Polsce widoczne jest duże zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy https://apsprofitpolska.pl/pl/pl/pracownicy-z-ukrainy-warszawa/. Na przestrzeni kilku ostatnich lat do naszego kraju przybyło prawie milion mieszkańców tego kraju. Duży wzrost gospodarczy w naszym kraju sprawił, iż potrzebujemy wielu pracowników, którzy zapełnią tworzące się etaty. Dotyczy to zarówno osób zajmujących się pracą fizyczną, jak i wykwalifikowanych specjalistów. Również osoby przybywające do naszego kraju na studia, zostaną zatrudnione, o ile wykazują chęć nauki języka polskiego.

Sektory, w których zatrudniani są pracownicy ze Wschodu

Przybywających do naszego kraju przybyszów ze Wschodu możemy podzielić na trzy zasadnicze kategorie. Pierwszą z nich są studenci, którzy pragną zdobyć u nas wiedzę oraz umiejętności, które w przyszłości wykorzystają w pracy zawodowej. Studenci najchętniej korzystają z możliwości późniejszego wyjazdu na Zachód. Ze względu na to, iż Ukraina nie należy do Unii Europejskiej, mieszkańcy tego kraju mają utrudniony dostęp do swobodnego przemieszczania się po Europie. Drugą kategorię stanowią wykwalifikowani specjaliści, którzy wykazują chęć osiedlenia się w naszym kraju. natomiast trzecią kategorię stanowią najczęściej pracownicy sezonowi, którzy przybywają do naszego kraju na krótki czas, aby następnie zarobione pieniądze przeznaczyć na rodzinę mieszkającą na Ukrainie.

Praca w przetwórstwie i obróbce owoców i warzyw

Nasz kraj zajmuje wysokie miejsce na europejskiej liście producentów żywności. Z tego względu branża ta wykazuje duże zapotrzebowanie na nowych pracowników. Jest to szczególnie widoczne podczas zbiorów. Nie jest tajemnicą, iż około 45% wszystkich zleceń dla pracowników ze Wschodu wypływa z tej branży. Poszukiwani są głównie pracownicy sezonowi, którzy pomogą podczas zbiorów owoców i warzyw, a także ich późniejszego przetwarzania. W tej branży nie wymaga się doświadczenia. Wszystkiego można zostać nauczonym na miejscu. Wymagana jest jednak chęć do pracy i nauki. Oprócz tego niezbędne jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy.

Budowlańcy i inżynierowie potrzebni od zaraz

Sektor budowlany zatrudni zarówno specjalistów odpowiedzialnych za stawianie konstrukcji mieszkalnych, jak i pracowników, którzy będą wykonywać ich polecenia. Bez wątpienia w branży budowlanej można zarobić najwięcej. Duże zapotrzebowanie na nowe mieszkania sprawia, iż na rynku widoczne są braki jeśli chodzi o wystarczającą liczbę firm budowlanych. Prace wykończeniowe wymagają dokładności, a także sumienności.

Sektor usług: gastronomia, hotelarstwo, a także animacja czasu wolnego

pracownicy z Ukrainy

Znający język polski pracownicy z Ukrainy https://apsprofitpolska.pl/pl/pl/wyslij-formularz-pracodawca/ chętnie zatrudniani są w sektorze usług. Dotyczy to nie tylko gastronomi i hotelarstwa, ale także sklepów, różnego rodzaju doradztwa, itd. osoby znające więcej niż jeden obcy język bez trudu znajdą pracę na dobrze płatnym stanowisku, który pozwoli im się realizować. Do Polski przybywa wielu studentów z Ukrainy, którzy zatrudniani są w sektorze turystyki. Nierzadko zajmują się organizacją wycieczek do rodzinnego kraju, a także odpowiedzialni są za obsługę klientów w ośrodkach wypoczynkowych. Dotyczy to zarówno kelnerów, animatorów, kucharzy, pokojówek, trenerów personalnych, fryzjerów, a także barmanów.

Ogrodnictwo i architektura krajobrazu w mieście

Coraz więcej pracowników  z Ukrainy  zatrudnianych jest w sektorze utrzymania zieleni w mieście. Pośród nich możemy wyróżnić zarówno architektów zieleni, jak i osoby czuwające nad bezpiecznym wzrostem roślin. Osoby te zajmują się pielęgnacją zabytkowych ogrodów w mieście, a także prywatnych posesji.

Polscy przedsiębiorcy chętnie zatrudniają pracowników przybywających do naszego kraju ze Wschodu. W dużej mierze przyczyniają się do tego zmienione przepisy prawa, które są o wiele mniej restrykcyjne, niż jeszcze kilka lat temu. Duże zapotrzebowanie na pracowników, wymusza na przedsiębiorcach ciągłe poszukiwanie czynnika ludzkiego, który wypełni lukę w wolnych etatach. Duże zapotrzebowanie przyczynia się do wzrostu stawek godzinowych, które stają się niezwykle atrakcyjne dla pracowników. Wzrost jakości pracy, duże perspektywy sprawiają, iż wielu przybywających do naszego kraju pracowników  z Ukrainy postanawia pozostać u nas na stałe. Polska jest krajem wielu możliwości. Pracodawcy nierzadko angażują duże środki na rozwój swoich pracowników. W przypadku pracowników z Ukrainy nierzadko są to kursy języka polskiego, a także kursy przygotowujące do pracy na wybranym stanowisku. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które po raz pierwszy przybywają do naszego kraju i czują się zdezorientowane, jeśli chodzi o realia życia w Polsce. Agencja pracy działające na terenie Ukrainy często powiązane są z tymi w Polsce. Dzięki temu pracownicy mogą liczyć niemalże na całodobową opiekę ze strony zatrudnionych w niej osób. Nierzadko w tych agencjach zatrudniane są osoby z Ukrainy, aby mogły przekazać wszystkie niezbędne informacje w ojczystym języku, a także wyjaśnić niektóre zawiłości prawne związane z wizami w naszym kraju.